Uitbreiding Gordijnmontage

Het team van Gordijnmontage is uitgebreid met 2 monteurs en 3 nieuwe werkbussen. Zie www.gordijnmontage.nl voor meer info.