Social return

Naast de focus op onze eigen groei en ontwikkeling houden we ons gericht bezig met waarde creëren op sociaal en ecologisch gebied.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, waardeloos als het niets meer is dan enkel een term. Wij geloven dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor een positieve invloed op onze maatschappij, zowel naar de natuur als naar de mensen.

Co²-compensatie

Ontbossing is een race tegen de klok, per seconde verdwijnen er 317 bomen. Bossen bieden bescherming en zijn een woonplaats voor mensen, dieren en planten. Bomen produceren zuurstof, zuiveren de lucht, nemen het broeikasgas CO2 op en daarnaast zorgen bomen voor vruchten, hout en medicijnen. Bossen zijn van groot belang voor de waterkringloop en gaan uitdroging van de bomen en erosie tegen. Jaarlijks verdwijnen 15 miljard bomen, de hoeveelheid bomen is sinds het begin van de industriële revolutie tweehonderd jaar geleden gedaald met bijna 50%. En hoewel het aantal duurzame bosprojecten in aantal stijgt, wordt slechts één derde deel van de bossen terug geplant. Zo verliest de wereld ieder jaar 10 miljard bomen.

Arbeidsparticipatie

Social return afspraken hebben ook als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt als onderdeel bij sommige aanbestedingen verplicht gesteld. In onze wervingsprocedure doen wij niet aan etnisch profileren en heeft iedereen met de juiste kwaliteiten een gelijke kans, ongeacht afkomst, geaardheid, geslacht, geloof of andere persoonlijke voorkeuren. Het resultaat daarvan is dat 7 van onze vaste werknemers een meetbare afstand tot de arbeidsmarkt hebben, waarvan 1 werkzaam in Nederland en 6 in ons atelier Roemenië. 6 personen hebben een handicap aan het gehoor, 1 persoon die lijdt aan trombofilie.